ВАКАНСІЇ

ДУ «УкрДержНДІМСПІ МОЗ України» оголошує про відкриття вакантних посад !!!

«Сестра медична стаціонару»
Вимоги до посади:

Сестра медичного стаціонару: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Спеціалізація за профілем роботи. Без вимог до стажу роботи.

«Сестра медична операційна»
Вимоги до посади:

Сестра медична операційна: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Спеціалізація за фахом «Хірургія». Без вимог до стажу роботи.

«ЛІКАРЯ З УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ»

Вимоги до вакантної посади: Лікар з ультразвукової діагностики вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа”. Проходження інтернатури за спеціальністю “Радіологія-діагностика” з наступною спеціалізацією з “Ультразвукової діагностики”. Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом – понад 10 років.
Лікар з ультразвукової діагностики I кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа”. Проходження інтернатури за спеціальністю “Радіологія-діагностика” з наступною спеціалізацією з “Ультразвукової діагностики”. Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом – понад 7 років.
Лікар з ультразвукової діагностики II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямком підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа”. Проходження інтернатури за спеціальністю “Радіологія-діагностика” з наступною спеціалізацією з “Ультразвукової діагностики”. Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом – понад 5 років.
Лікар з ультразвукової діагностики: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина” спеціальністю “Лікувальна справа”. Проходження інтернатури за спеціальністю “Радіологія-діагностика” з наступною спеціалізацією з “Ультразвукової діагностики”. Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.
Завдання та обов’язки. Проводить кваліфіковане ультразвукове обстеження із застосуванням інтервенційних лікувально-діагностичних методів, в тому числі спеціальних (доплерографія, інтраопераційна ехографія із штучним контрастуванням тощо). Виявляє та аналізує причини розбіжностей висновків ультразвукового обстеження із результатами інших діагностичних, клінічних та морфологічних досліджень. Бере участь в проведенні клініко-рентгенологічних, клініко-патологоанатомічних конференцій тощо. Проводить консультації за направленнями лікарів інших спеціальностей.

ЕРГОТЕРАПЕВТА

Вимоги до вакантної посади: Ерготерапевт вищої кваліфікаційної категорії: вища освіта (магістр) в галузі освіти «Охорона здоров’я», спеціалізація «Ерготерапія». Наявність сертифікатів, що підтверджують здатність застосовувати на практиці відповідні методики реабілітаційної допомоги у клінічному та неклінічному середовищах. Постійна участь у навчальних практиках студентів-ерготерапевтів у якості супервізора. Підвищення кваліфікації (відповідно до чинного законодавства. Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.
Ерготерапевт I кваліфікаційної категорії: вища освіта (магістр) в галузі освіти «Охорона здоров’я», спеціалізація «Ерготерапія». Наявність сертифікатів, що підтверджують здатність застосовувати на практиці відповідні методики реабілітаційної допомоги у клінічному та неклінічному середовищах. Досвід участі у навчальних практиках студентів-ерготерапевтів у якості супервізора. Підвищення кваліфікації (відповідно до чинного законодавства). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) першої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад  5 років.Ерготерапевт II кваліфікаційної категорії: вища освіта (магістр) в галузі освіти «Охорона здоров’я», спеціалізація «Ерготерапія». Наявність сертифікатів, що підтверджують здатність застосовувати на практиці відповідні методики реабілітаційної допомоги у клінічному та неклінічному середовищах. Підвищення кваліфікації (відповідно до чинного законодавства). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) другої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 3 років.
Ерготерапевт: вища освіта (магістр) в галузі освіти «Охорона здоров’я», спеціалізація «Ерготерапія». Без вимог до стажу роботи.
Завдання та обов’язки. Сприяє набуттю людьми з обмеженнями життєдіяльності максимального рівня функціональності та незалежності у всіх аспектах життя через певний набір занять (діяльності) та активних реабілітаційних технологій, відновленню у них фізичного, соціального та психічного здоров’я, поверненню людини до нормального соціального, професійного та побутового функціонування, відновлення автономності, інтеграції її у суспільство. Безпосередньо проводить та приймає участь у проведенні кількісної та якісної оцінки активності та участі особи, визначенні напрямку та ступеня впливу контекстових факторів, обмежень життєдіяльності людини. Розробляє на засадах пацієнт-центричності та індивідуальних реабілітаційних цілей відповідно до чинного законодавства в галузі охорони здоров’я, реабілітації, компоненти індивідуальної програми реабілітації щодо ерготерапевтичних реабілітаційних втручань та безпосередньо проводить ці втручання. Бере участь у аналізі виконання реабілітаційної програми та внесенні корективів на кожному з етапів. Співпрацює з лікарями, фізичними терапевтами, педагогами, логопедами, психологами, соціальними працівниками та іншими членами мультидисциплінарної команди.
Бере участь у консультації щодо влаштування доступного і безпечного функціонального середовища вдома, на роботі, в громадських місцях, у соціальному оточенні осіб з обмеженими фізичними можливостями.

ФІЗИЧНОГО ТЕРАПЕВТА

Вимоги до вакантної посади: Фізичний терапевт вищої кваліфікаційної категорії: вища освіта (магістр) в галузі освіти «Охорона здоров’я», спеціалізація «Фізична терапія» (або сертифікація за еквівалентністю). Наявність сертифікатів, що підтверджують здатність застосовувати на практиці відповідні методики реабілітаційної допомоги у клінічному та неклінічному середовищах. Постійна участь у навчальних практиках студентів — фізичних терапевтів у якості супервізора. Підвищення кваліфікації (відповідно до чинного законодавства. Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.
Фізичний терапевт вищої кваліфікаційної категорії зобов’язаний відповідати вимогам, які ставляться до фізичних терапевтів I кваліфікаційної категорії і, крім того, також повинен вміти:
– проводити та оцінювати результати складних методів фізичної терапії;
– консультувати складні випадки із залученням при необхідності спеціалістів відповідного профілю.
Фізичний терапевт I кваліфікаційної категорії: вища освіта (магістр) в галузі освіти «Охорона здоров’я», спеціалізація «Фізична терапія» (або сертифікація за еквівалентністю). Наявність сертифікатів, що підтверджують здатність застосовувати на практиці відповідні методики реабілітаційної допомоги у клінічному та неклінічному середовищах. Досвід участі у навчальних практиках студентів — фізичних терапевтів у якості супервізора. Підвищення кваліфікації (відповідно до чинного законодавства). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) першої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.
Фізичний терапевт I кваліфікаційної категорії зобов’язаний відповідати вимогам, які ставляться до фізичних терапевтів II кваліфікаційної категорії, і, крім того, також повинен вміти:
– володіти удосконаленими методиками фізичної терапії;
– застосовувати новітні методи відновлення, підтримки, розвитку рухових функцій людини;
– володіти спеціальними методами обстеження та тестування в лабораторних та клінічних умовах;
– оцінювати та використовувати результати обстеження, що були отримані за допомогою сучасних інструментальних методів;
– оцінювати та корегувати ефективність проведеної реабілітаційної програми та профілактичних заходів на основі об’єктивних показників.
Фізичний терапевт II кваліфікаційної категорії: вища освіта (магістр) в галузі освіти «Охорона здоров’я», спеціалізація «Фізична терапія» (або сертифікація за еквівалентністю). Наявність сертифікатів, що підтверджують здатність застосовувати на практиці відповідні методики реабілітаційної допомоги у клінічному та неклінічному середовищах. Підвищення кваліфікації (відповідно до чинного законодавства). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) другої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 3 років.
Фізичний терапевт: вища освіта (магістр) в галузі освіти «Охорона здоров’я», спеціалізація «Фізична терапія» (або сертифікація за еквівалентністю). Без вимог до стажу роботи.
Фізичний терапевт повинен вміти: проводити комплексний огляд, обстеження та оцінювання окремого пацієнта/клієнта або потреб групи клієнтів; встановлювати рухове порушення, визначати реабілітаційні цілі, здійснювати прогноз та розробляти план реабілітаційного втручання; надавати консультації в межах своєї компетенції та визначати коли саме пацієнтам/клієнтам слід звернутися до інших фахівців сфери охорони здоров’я; виконувати програму реабілітації; визначати очікувані результати будь-якого втручання / програми реабілітації; надавати рекомендації щодо самостійної роботи:
– фізична терапія при травматичних ураженнях опорно-рухового апарату;
– фізична терапія при порушенні діяльності серцево-судинної та дихальної систем;
– фізична терапія при неврологічних розладах внаслідок непрогресуючих станів (черепно-мозкові та спінальні травми, інсульти);
– дослідженні у фізичній терапії;
– класифікувати тип порушення рухової функції, користуючись МКФ;
– проводити профілактику виникнення рухових порушень;
– проводити пропагування здорового способу життя і профілактику виникнення рухових порушень, які можуть перешкоджати проведенню комплексної реабілітації.
Завдання та обов’язки.
Здійснює реабілітаційні заходи з метою усунення, припинення або зменшення болю, відновлення функцій організму, досягнення нормального рівня здоров’я, фізичної самостійності та активності, оптимального фізичного стану та самопочуття дорослих з порушеннями діяльності опорно-рухового апарату, ортопедичними вадами, побутовими, спортивними та професійними травмами, наслідками неврологічних, серцево-судинних, респіраторних та інших захворювань, людей літнього віку з віковими ускладненнями.
Здійснює обстеження, тестування, визначення функціонального стану та рівня фізичного розвитку особи, складанні компонентів індивідуальної програми реабілітації щодо реабілітаційних втручань фізичного терапевта. Здійснює розробку та впровадження комплексу заходів і рекомендацій, спрямованих на поліпшення діяльності опорно-рухового апарату та організму в цілому, рівноваги, координації, збільшення сили, витривалості м’язів і вдосконалення вправності рухів, відновлення або компенсації порушених чи відсутніх функцій.
Співпрацює з лікарями, ерготерапевтами, педагогами, логопедами, психологами, соціальними працівниками та іншими членами мультидисциплінарної команди.

АСИСТЕНТА ЕРГОТЕРАПЕВТА

Вимоги до вакантної посади: Асистент ерготерапевта вищої кваліфікаційної категорії: освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст (молодший бакалавр) або бакалавр у галузі знань “Охорона здоров’я” зі спеціальностей “Фізична терапія, ерготерапія” або “Фізична реабілітація”, або “Медсестринство”; або освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст (молодший бакалавр) або бакалавр галузі знань “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини” напряму підготовки “Здоров’я людини” професійного спрямування “Фізична реабілітація”. Спеціалізація “Ерготерапія”. Підвищення кваліфікації {Згідно чинного законодавства). Наявність посвідчення про підтвердження/присвоєння вищої кваліфікаційної категорії з ерготерапії. Стаж роботи за фахом понад 10 років.
Асистент ерготерапевта I кваліфікаційної категорії: освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст (молодший бакалавр) або бакалавр у галузі знань “Охорона здоров’я” зі спеціальностей “Фізична терапія, ерготерапія” або “Фізична реабілітація” або “Медсестринство”; або освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст (молодший бакалавр) або бакалавр галузі знань “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини” напряму підготовки “Здоров’я людини” професійного спрямування “Фізична реабілітація”. Спеціалізація “Ерготерапія”. Підвищення кваліфікації {Згідно чинного законодавства). Наявність посвідчення про підтвердження/присвоєння I кваліфікаційної категорії з ерготерапії. Стаж роботи за фахом понад 7 років.
Асистент ерготерапевта II кваліфікаційної категорії: освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст (молодший бакалавр) або бакалавр галузі знань “Охорона здоров’я” зі спеціальностей “Фізична терапія, ерготерапія” або “Фізична реабілітація”, або “Медсестринство”; або освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст (молодший бакалавр), або бакалавр галузі знань “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини” напряму підготовки “Здоров’я людини” професійного спрямування “Фізична реабілітація”. Спеціалізація “Ерготерапія”. Підвищення кваліфікації {Згідно чинного законодавства). Наявність посвідчення про підтвердження/присвоєння II кваліфікаційної категорії з ерготерапії. Стаж роботи за фахом понад 5 років.
Асистент ерготерапевта: освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст (молодший бакалавр) або бакалавр галузі знань “Охорона здоров’я” зі спеціальностей “Фізична терапія, ерготерапія” або “Фізична реабілітація”, або “Медсестринство”; або освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст (молодший бакалавр), або бакалавр галузі знань “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини” напряму підготовки “Здоров’я людини” професійного спрямування “Фізична реабілітація”. Без вимог до стажу роботи.
Завдання та обов’язки. За призначенням лікаря фізичної та реабілітаційної медицини та під керівництвом ерготерапевта здійснює реабілітаційні заходи з метою збільшення заняттєвої активності та участі пацієнта, сприяє набуттю людьми з обмеженнями життєдіяльності максимального рівня функціональності та незалежності в усіх аспектах життя. Під керівництвом ерготерапевта виконує програми ерготерапії, застосовує сучасні методики ерготерапії, здійснює оперативний та поточний контроль, веде відповідну документацію. Під контролем ерготерапевта застосовує терапевтичні вправи, терапевтичні заняття, преформовані фізичні чинники, спрямовані на поліпшення функцій організму, які впливають на обмеження життєдіяльності пацієнта. Забезпечує процес ерготерапії допоміжним обладнанням, матеріалами та інструментами.

АСИСТЕНТА ФІЗИЧНОГО ТЕРАПЕВТА

Вимоги до вакантної посади:
Асистент фізичного терапевта вищої кваліфікаційної категорії: освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст (молодший бакалавр) або бакалавр галузі знань “Охорона здоров’я” зі спеціальностей “Фізична терапія, ерготерапія” або “Фізична реабілітація”, або “Медсестринство”; або освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст (молодший бакалавр), або бакалавр галузі знань “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини” напряму підготовки “Здоров’я людини” професійного спрямування “Фізична реабілітація”. Спеціалізація “Фізична терапія”. Підвищення кваліфікації {Згідно чинного законодавства). Наявність посвідчення про підтвердження/присвоєння вищої кваліфікаційної категорії з фізичної терапії. Стаж роботи за фахом понад 10 років.
Асистент фізичного терапевта I кваліфікаційної категорії: освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст (молодший бакалавр) або бакалавр галузі знань “Охорона здоров’я” зі спеціальностей “Фізична терапія, ерготерапія”, або “Фізична реабілітація”, або “Медсестринство”; або освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст (молодший бакалавр) або бакалавр галузі знань “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини” напряму підготовки “Здоров’я людини” професійного спрямування “Фізична реабілітація”. Спеціалізація “Фізична терапія”. Підвищення кваліфікації згідно чинного законодавства). Наявність посвідчення про підтвердження/присвоєння I кваліфікаційної категорії з фізичної терапії. Стаж роботи за фахом понад 7 років.
Асистент фізичного терапевта II кваліфікаційної категорії: освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст (молодший бакалавр) або бакалавр галузі знань “Охорона здоров’я” зі спеціальностей “Фізична терапія, ерготерапія” або “Фізична реабілітація” або “Медсестринство”; або освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст (молодший бакалавр), або бакалавр галузі знань “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини” напряму підготовки “Здоров’я людини” професійного спрямування “Фізична реабілітація”. Спеціалізація “Фізична терапія”. Підвищення кваліфікації {Згідно чинного законодавства). Наявність посвідчення про підтвердження/присвоєння II кваліфікаційної категорії з фізичної терапії. Стаж роботи за фахом понад 5 років.
Асистент фізичного терапевта: освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст (молодший бакалавр) або бакалавр галузі знань “Охорона здоров’я” зі спеціальностей “Фізична терапія, ерготерапія”, або “Фізична реабілітація”, або “Медсестринство”; або освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст (молодший бакалавр), або бакалавр галузі знань “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини” напряму підготовки “Здоров’я людини” професійного спрямування “Фізична реабілітація”. Без вимог до стажу роботи.
Завдання та обов’язки.
За призначенням лікаря фізичної та реабілітаційної медицини та/або фізичного терапевта здійснює реабілітаційні заходи з метою припинення або зменшення болю, відновлення функцій тканин, органів, систем та організму в цілому, досягнення нормального рівня здоров’я, фізичної самостійності та активності, оптимального фізичного стану та самопочуття осіб усіх вікових категорій з порушеннями діяльності опорно-рухового апарату, ортопедичними вадами, побутовими, спортивними та професійними травмами, неврологічними, серцево-судинними, респіраторними та іншими захворюваннями та їх наслідками, людей літнього віку з віковими ускладненнями. Під керівництвом фізичного терапевта виконує програми фізичної терапії або компоненти індивідуальної програми реабілітації, які стосуються фізичної терапії, спостерігає за ходом їх виконання, здійснює оперативний та поточний контроль, веде відповідну документацію. Застосовує фізичні вправи, масаж, мануально-м’язові та суглобові техніки, преформовані фізичні чинники, спрямовані на поліпшення діяльності опорно-рухового апарату, нервової, серцево-судинної, інших систем та організму в цілому, рівноваги, координації, збільшення сили, витривалості м’язів і вдосконалення вправності рухів, відновлення або компенсацію порушених чи відсутніх функцій. Вміє надавати першу допомогу. Навчає самодогляду, пересуванню, самостійності у підтримці фізичного стану та здоров’я. Співпрацює з лікарями фізичної та реабілітаційної медицини, фізичними терапевтами, ерготерапевтами, фахівцями освіти (спеціальної освіти), терапевтами мови та мовлення (логопедами), фахівцями психічного здоров’я, соціальними працівниками. Залучає родичів та опікунів до проведення програми фізичної терапії, надає їм необхідну консультативну допомогу.

ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ (4 РОЗРЯДУ)

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації
та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування
електроустаткування 3 розряду — не менше 1 року.

Завдання та обов’язки. основи електротехніки; будову різних типів
електродвигунів постійного та змінного струму, захисних і вимірювальних приладів,
комутаційної апаратури; найбільш раціональні способи перевірки, ремонту,

складання, встановлення і обслуговування електродвигунів і електроапаратури,
способи захисту їх від перенапруги; призначення релейного захисту; принцип дії та
схеми максимально-струмового захисту; вибір перерізу проводу, плавких вставок і
апаратів захисту залежно від струмового навантаження; будову і принцип роботи
напівпровідникових та інших випрямлячів; технічні вимоги до виконання

електричних проводок усіх типів; номенклатуру, властивості і взаємозамінність
застосовуваних під час ремонту електроізоляційних і провідних матеріалів; методи
проведення регулювально-здавальних робіт і здавання електроустаткування з
пускорегулювальною апаратурою після ремонту; основні електричні норми

настроювання обслуговуваного устаткування, методи перевірки і вимірювання їх;
принцип дії устаткування, джерел живлення; будову, призначення та умови
застосування складного контрольно-вимірювального інструменту; конструкцію
універсальних і спеціальних пристроїв; правила охорони праці в обсязі
кваліфікаційної групи III.

Повинен знати: основи електротехніки; знання про постійний і змінний струм
у обсязі виконуваної роботи; принцип дії та будову обслуговуваних електродвигунів,
генераторів, апаратури розподільних пристроїв, електромережі та електроприладів,
масляних вимикачів, запобіжників, контакторів, акумуляторів, контролерів, та іншої
електроапаратури та електроприладів; конструкцію та призначення пускових і
регулюючих пристроїв; прийоми і способи заміни зрощування та паяння проводу
високої напруги; безпечні прийоми роботи, послідовність розбирання, ремонту і
монтажу електроустаткування, провідникові електроізоляційні матеріали та їх
основні характеристики і класифікації; будову і призначення простого та середньої
складності контрольно-вимірювального інструменту та пристроїв; способи
замірювання електричних величин; прийоми виявлення та усунення несправностей у
електромережах; правила прокладання кабелів у приміщеннях, під землею та
підвісних тросах; правила охорони праці в обсязі кваліфікаційної трупи III.

Умови праці:
– Офіційне працевлаштування.
– Робочий день з 8−00 до 16−00 (з понеділка по п’ятницю), субота, неділя –
вихідні дні.
– Зарплата виплачується стабільно, без затримок
.

СЛЮСАР-САНТЕХНІК (4 РОЗРЯДУ)

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-сантехніка 3 розряду — не
менше 1 року.

Завдання та обов’язки. Розбирає, ремонтує й складає середньої
складності деталі та вузли санітарно-технічних систем центрального опалення,
водопостачання, каналізації, газопостачання та водостоків. Розмічає місця
установлення приладів і кріплень. Групує й догруповує чавунні радіатори на
місці ремонту. З’єднує трубопроводи опалювальних панелей, санітарно-
технічних кабін і блоків. Кріпить деталі й прилади за допомогою поршневих
пістолетів.

Повинен знати: будову і способи ремонту трубопровідних санітарно-
технічних систем із стальних і полімерних труб; будову поршневих пістолетів і
правила роботи з ними; способи розмічання місць установлення приладів і
кріплень; правила установлення санітарних і нагрівальних приладів.
Умови праці:
– Офіційне працевлаштування.
– Робочий день з 8−00 до 16−00 (з понеділка по п’ятницю), субота, неділя –
вихідні дні.
-Зарплата виплачується стабільно, без затримок.

Умови праці:
Офіційне оформлення та офіційна заробітна плата
Повний соцпакет, відповідно до чинного законодавства;
Оплачувана відпустка
Розвиток і навчання
Комфортні умови праці
Своєчасна виплата заробітної плати

Ксенія Юріївна +380974046678.