Клінічна діяльність

Загальний ліжковий фонд клініки складає 300 ліжок і має у своєму складі 7 стаціонарних відділень:

Терапевтичне відділення на 50 ліжок;
Неврологічне відділення на 50 ліжок;
Кардіологічне відділення на 45 ліжок;
Відділення медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів з наслідками травм та ортопедичними захворюваннями у сполученні з ураженнями периферичної нервової системи на 50 ліжок;
Відділення медико-соціальної експертизи та реабілітації при захворюваннях хірургічного профілю на 35 ліжок, (з виділенням 10 ліжок для хворих з отоларингологічною патологією);
офтальмологічне відділення – 35 ліжок;
а також: консультативно-поліклінічне відділення;
експертно-аналітичне відділення;
загальноклінічна медична служба.

Параклінічні підрозділи:
група анестезіології;
клініко-діагностична лабораторія;
рентгенодіагностичний кабінет;
кабінет функціональної та ультразвукової діагностики;
фізіотерапевтичний кабінет;
кабінет лікувальної фізкультури та спортивної медицини.

Реалізація основних задач клініки інституту в частині надання медико-експертної допомоги населенню України відбувається в тісній співпраці
з усіма регіонами країни. Координація та планування цієї взаємодії проводиться через консультативно-поліклінічне відділення клініки.

Основними функціями консультативно-поліклінічного відділення 
є організація та забезпечення процесу госпіталізації хворих у клініку інститута, а також надання консультативно-діагностичної допомоги пацієнтам. Консультативно-поліклінічне відділення взаємодіє з усіма регіонами України з метою організації узгодженого процесу направлення пацієнтів до клініки на стаціонарне обстеження та лікування. Щомісяця розсилаються експертні путівки по областях України в центри МСЕ згідно відповідних запитів.

Щорічно в клініці інституту активно проводиться, діагностична, лікувальна, експертна робота з використанням усього доступного спектру методів діагностики, медикаментозного, оперативного та функціонального лікування. Загалом курс консервативного та оперативного лікування  проходять понад  8000 пацієнтів за рік.