Затвердження Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) у якості Національного класифікатора

9 квітня 2022 року Міністерство економіки України своїм наказом №810-22 затвердило Міжнародну класифікацію функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) у якості Національного класифікатора НК 030:2022. Передбачається, що даний класифікатор буде застосовуватися «…для уніфікації міжсекторального кодування інформації, що стосується здоров’я та обмежень повсякденного функціонування/обмежень життєдіяльності людини (особи з обмеженнями повсякденного функціонування, особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю) в документації, зокрема індивідуальному реабілітаційному плані, у Електронній системі охорони здоров’я закладів охорони здоров’я та реабілітаційних закладів при наданні реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я, а також при наданні допомоги у сферах соціального захисту, освіти, фізичного виховання та спорту та працевлаштування осіб з обмеженнями повсякденного функціонування (осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю), забезпечення безбар’єрності та доступності».

Наш інститут має неабиякий досвід застосування МКФ у науковій та практичній діяльності. Ще з часів її розробки ВООЗ у 2001 році науковці НДІ МСПІ використовували дану класифікацію для визначення обмежень функціонування у хворих різного профілю. З 2019 року МКФ імплементована також до системи надання реабілітаційної допомоги в інституті – стан функціонування кожного хворого, який перебуває на реабілітаційному лікуванні, оцінюється за допомогою базового набору МКФ “ICF Minimal Generic Set”. Це дозволяє об’єктивізувати динаміку функціонального стану пацієнта, а отже, й досягти більш якісних реабілітаційних результатів. Вітаємо затвердження МКФ у якості національного класифікатора і продовжуємо імплементувати її до щоденної діяльності інституту.

Усі категорії МКФ є доступними для онлайн-перегляду в браузері МКФ: https://apps.who.int/classifications/icfbrowser/

Для зручності роботи експертами ВООЗ були розроблені так звані “базові набори МКФ”, тобто набори категорій Міжнародної класифікації функціонування для різних нозологічних одиниць та груп нозологій. Ознайомитися з ними можна за посиланням: https://www.icf-core-sets.org/en/page0.php

Деякі питання проведення МСЕ в умовах воєнного стану

Кабінет Міністрів України своєю постановою від 08.03.2022 № 225 затвердив, що на період дії воєнного стану на території України та протягом шести місяців після його припинення або скасування:

якщо особа, що звертається для встановлення інвалідності, не може прибути на огляд до МСЕК, комісія приймає рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії;

Кримська республіканська, обласні, центральні міські у мм. Києві та Севастополі, міські, міжрайонні та районні МСЕК здійснюють свої функції з забезпеченням принципу екстериторіальності. Вони забезпечують проведення медико-соціальної експертизи за направленням ЛКК незалежно від місця реєстрації, проживання або перебування особи, що звертається для встановлення інвалідності.

На період дії воєнного стану не застосовують пункт 5 Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою КМУ від 03.12.2009 № 1317, який визначає умови та порядок заочного встановлення інвалідності.

Якщо лікар або ЛКК не може направити, зокрема заочно, осіб з тимчасовою непрацездатністю на медико-соціальну експертизу: рішення продовжити тимчасову непрацездатність за її наявності приймають без направлення на медико-соціальну експертизу лікуючим лікарем або лікарсько-консультативною комісією; лікар чи ЛКК направляють на медико-соціальну експертизу не пізніше ніж через місяць після припинення або скасування воєнного стану.

Всесвітній день осіб з інвалідністю

Сьогодні, 3 грудня, Україна і вся світова спільнота відзначає Всесвітній день осіб з інвалідністю. Цей день був започаткований Організацією об’єднаних націй і спрямований на привернення уваги до проблем осіб з інвалідністю, захист їх гідності, прав та благополуччя. Це день підведення підсумків зробленого, аналіз фактичного становища людей з інвалідністю в суспільстві і визначення планів щодо поліпшення їх життєвого рівня.Особливо актуальними проблеми осіб з інвалідністю стали в період глобальної кризи, викликаної пандемією COVID-19, яка оголила існуючі в світі проблеми з доступністю медичної допомоги, та масштаби нерівності і відчуження.Відзначаючи Всесвітній день осіб з інвалідністю, людство засвідчує цим, що громадяни з порушенням життєдіяльності потребують особливої уваги. Для них мають бути створені такі умови, які дають змогу відчувати себе рівними серед рівних. Адже саме ставлення до осіб з інвалідністю визначає ступінь цивілізованості суспільства. Захищаючи гідність таких людей, ми захищаємо своє людське обличчя. Наш Інститут і вся служба медико-соціальної експертизи України щоденно виконують задачу, яка була покладена на них із дня заснування – розгляд і вирішення проблем, з якими стикаються особи з інвалідністю, всебічна допомога їм у поліпшенні рівня здоров’я, проведення медичної, психологічної, фізичної та інших видів реабілітації, захист прав цієї уразливої категорії населення. Увага та милосердя кожного з нас будуть основою створення суспільства, в якому для осіб з інвалідністю не існуватиме бар’єрів і обмежень на шляху до їх самореалізації та особистісного розвитку, де для них будуть створені всі можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя.Впевнені, що завдяки нашим спільним зусиллям усі виклики, які сьогодні стоять перед службою, стануть нашими спільними новими перемогами.Директор інституту, професор А.В. Іпатов

Міжнародна нарада з питань впровадження МКФ

У четвер, 2 грудня, фахівці Інституту прийняли участь у міжнародній онлайн-нараді, присвяченій впровадженню Міжнародної класифікації функціонування дітей та підлітків (МКФдп). Нарада була організована Медичним університетом м. Астана (Казахстан), були представлені доповіді провідних світових експертів з питань МКФ – проф. Матільда Леонарді (Італія), проф. Ліан Саймон (Німеччина), а також Шошміна О.В. (Росія), і Голіка В.А. (Україна). Також на нараді виступили регіональний спеціаліст ООН (ЮНІСЕФ) з дитячої інвалідності Нора Шабані, проф. Булекбаєва Ш.А. (Казахстан) та інші. З української сторони учасниками наради виступили державний експерт Експертної групи МОЗ з розвитку медичних послуг Перепелична Р.Я., заступник директора ДУ “УкрДерж НДІ МСПІ МОЗ України” Мороз О.М., голова загальноінститутської експертної комісії Ханюкова І.Я., лікар терапевт експертно-аналітичного відділення Саніна Н.А., завідувач кафедри МСЕ ДДМУ, проф. Борисова І.С.Фахівці поділилися своїм досвідом і баченням особливостей впровадження МКФ у різних країнах; наголосили на тому, що процес трансформації підходів до визначення обмежень життєдіяльності на засадах МКФ має бути поступовим, гнучким і враховувати національні особливості. Усі учасники наради висловили бажання продовжувати співпрацю і обмін досвідом. Сподіваємося, що наші сумісні зусилля з реформування підходів до медико-соціальної експертизи будуть плідними і ефективними.

Обговорення Концепції реформування системи МСЕ

4 листопада 2020 р. відбулося обговорення проекту Концепції реформування системи медико-соціальної експертизи та пропозицій щодо змін до Постанови Кабінету міністрів України №1317 від 03 грудня 2009 року.

Враховуючи карантинні обмеження, нарада відбулася в дистанційному режимі, організаторами виступили Міністерство охорони здоров’я України та Державна Установа “Український Державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України”. Участь в обговоренні прийняли співробітники МОЗ, інституту та представники обласних центрів МСЕ України.

Відкрив обговорення генеральний директор директорату якості життя МОЗ Гаврилюк Андрій Олександрович, він підкреслив необхідність змін у системі медико-соціальної експертизи та готовність Міністерства підтримувати цей процес.

Директор ДУ “УкрДерж НДІ МСПІ МОЗ України”, професор Іпатов Анатолій Володимирович наголосив на те, що зміни у системі МСЕ мають відбуватися у руслі сучасних тенденцій і підходів до визначення обмеження рівня життєдіяльності та функціонування особи, що враховано в Концепції, розробленій співробітниками Інституту.

Заступник директора інституту Мороз Олена Миколаївна представила громадськості власне проект Концепції реформування системи МСЕ, висвітлила зміни, які пропонуються, можливості імплементації до системи сучасних класифікацій функціонування, у тому числі МКФ, та вертикаль служби, яка пропонується.

Завідувач експертно-аналітичного відділу інституту Ханюкова Інна Ярославівна в своїй доповіді проаналізувала пропозиції до Постанови Кабінету Міністрів №1317, які були надіслані центрами МСЕ та іншими установами.

Надалі розгорнулася жвава дискусія, учасники якої обговорили запропоновані зміни та вирішили ще раз зустрітися в середині листопада з метою подальшого вдосконалення проекту реформування служби медико-соціальної експертизи.

Оперативна інформація з розробки Концепції реформування МСЕ

У рамках реалізації доручення МОЗ України щодо розробки концепції реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні Інститутом були надіслані листи до основних силових відомств країни.

Розробка проекту нової Концепції реформування медико-соціальної експертизи в Україні

На виконання доручення Прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А. від 01.09.2020 р. № 36626/0/1-20 та протокольного рішення наради МОЗ України з питань організації роботи медико-соціальної експертизи від 11 серпня 2020 р., інститут приступив до розробки проекту нової Концепції реформування медико-соціальної експертизи в Україні та опрацювання пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 03.12 2009 № 1317».

Просимо надсилати свої пропозиції за даними проектами на електрону адресу інституту до 12 жовтня 2020 року. Це дозволить інституту вчасно опрацювати інформацію та надати обґрунтовані та зважені пропозиції до МОЗ України.

Нами вже були спрямовані листи до обласних центрів МСЕ з аналогічним проханням. Також до діалогу по розробці проекту залучені Національна асамблея людей з інвалідністю в особі її голови Сушкевича В.М. та Фонд соціального страхування України.