Видавнича діяльність

Науковий журнал

Інформація про журнал

Свідоцтво про державну реєстрацію

Правила оформлення статей

Наказ МОНУ № 32 щодо фахових видань

Методичні посібники

Основи ерготерапії (методичні рекомендації)

Довідкова інформація