Про інститут

Державна установа “Український державний
науково-дослідний інститут медико-соціальних
проблем інвалідності Міністерства охорони
здоров’я України” (у минулому – ДІВЕПІН)

Центральний вхід

Директор інституту
д.мед.н., професор Кириченко Алла Григорівна
Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (військова медицина)

У 1926 році за постановою Уряду у місті Дніпропетровську Народним комісаріатом соціального забезпечення УРСР був організований Український науково-дослідний інститут відновлення працездатності та організації праці інвалідів.

У 1993 році ДІВЕПІН (Дніпропетровський Інститут Відновлення та Експертизи Працездатності Інвалідів) був переданий до Міністерства охорони здоров’я України і перейменований в Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності.

За роки свого існування інститут став значним науковим центром кваліфікованих фахівців, лікарів-експертів в Україні, та дав великий внесок у розвиток медико-соціальної експертизи і медичної науки.

Це єдиний в Україні науковий та вищий консультативний заклад із питань медико-соціальних проблем інвалідності, який має понад 90-річний досвід роботи з наукового забезпечення та удосконалення медико-соціальної допомоги населенню країни.

Науково-практична діяльність інституту реалізується у сфері розв’язання державних завдань медико-соціальної допомоги неповнофункціональним особам, розробки і впровадження державної системи профілактики інвалідності та медико-соціальної реабілітації осіб з інвалідністю.

Вирішенню питань соціального захисту населення приділяється особливе значення у зв’язку з розповсюдженістю інвалідності та великою кількістю осіб з обмеженими можливостями в реалізації біологічних та соціальних функцій.

Тому цілком зрозуміла важливість досліджень з основних напрямків діяльності інституту:
– організація медико-соціальної допомоги в Україні;
– медико-соціальна експертиза хворих та осіб з інвалідністю;
– профілактика інвалідності;
– реабілітація та відновне лікування осіб з інвалідністю;
– координування наукової діяльності щодо розв’язання питань інвалідності та реабілітації осіб з інвалідністю в Україні;
– участь у законотворчості з питань інвалідності;
– консультативна та методична допомога з питань медико-соціальної експертизи і організації методичної допомоги медико-соціальним експертним комісіям;
– розробка системи та підвищення кваліфікації лікарів-експертів та підготовка кадрів вищої категорії.

Інститут здійснює наукове співробітництво з Проблемними комісіями Міністерства охорони здоров’я і Академії медичних наук України, профільними інститутами з окремих клінічних спеціальностей.

  Про якість роботи інституту свідчать:
– акредитаційний сертифікат вищої категорії;
– свідоцтво про атестацію на відповідність клініко-діагностичної лабораторії критеріям атестації, також атестація на право проведення вимірювань у сфері державного метрологічного нагляду;
– ліцензія на медичну практику (терапія, кардіологія, неврологія, хірургія, офтальмологія, отоларингологія, ортопедія і травматологія);
– ліцензія державної служби на лікарські засоби і вироби медичного призначення (придбання, зберігання, перевезення, відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин).

Своєю повсякденною практичною діяльністю колектив інституту сприяє відновленню працездатності хворих, повертає їх до суспільно-корисної праці; надає медико-експертну і реабілітаційну допомогу особам з інваліднісю всіх категорій (від загального та професійного захворювань, трудового каліцтва, Чорнобильської катастрофи, учасникам бойових дій та інвалідам з дитинства).

Щорічно в інституті проходять медико-соціальну експертизу і відновне лікування понад 8000 осіб. Враховуються потреби лікування хворих, велике значення надається питанням медико-соціальної експертизи в містах і сільських районах області.

Завдяки розширенню контактів співробітників інституту із зарубіжними колегами, з лікувально-профілактичними закладами охорони здоров’я, значно зріс рівень професійної підготовки наукових співробітників та лікарів, покращені показники медичної і соціально-трудової адаптації хворих та інвалідів, підвищився рівень інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство.

Інститут вносить вагомий внесок в удосконалення науково-методичних і організаційних основ медико-соціальної експертизи при різних захворюваннях, в розвиток мережі медико-соціальних експертних комісій та стаціонарних установ соціального забезпечення. Наукові співробітники та лікарі  інституту надають значну методичну, консультативну, лікувальну та діагностичну допомогу в усіх областях України.

23 вересня 2022 року директором ДУ “Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ “України” призначено лауреата державної премії України в галузі науки і техніки (військова медицина) д. мед. наук, професора Кириченко Аллу Григорівну.

*